All fields are required.

Close Appointment form

Vergoedingen

Vergoedingen

Vergoeding van de diëtist vanuit de zorgverzekering

Dieetadvisering wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Iedereen heeft vanuit de basisverzekering recht op 3 behandeluren (180 minuten) bij de diëtist. Heeft u een aanvullende verzekering? Dan is het heel goed mogelijk dat u recht heeft op een uitgebreidere vergoeding bij de diëtist. Raadpleeg hiervoor uw polisvoorwaarden of neem contact op met uw zorgverzekeraar. Let op: dieetadvisering wordt verrekend met uw eigen risico.

Vergoeding van de diëtist vanuit de ketenzorg

Alle diëtisten van DeDENK zijn aangesloten bij 1 of meerdere ketenzorggroepen. Heeft u diabetes, COPD of hart- en vaatziekten, dan worden uw consulten bij de diëtist vergoed door de ketenzorggroep als de praktijkondersteuner van de huisarts u hierin heeft geplaatst. Dit wordt niet verrekend met uw eigen risico. Wilt u weten of u hiervoor in aanmerking komt? Neemt dan contact op met uw praktijkondersteuner.