All fields are required.

Close Appointment form

Missie & Visie

Missie & Visie

DeDENK staat voor De Diëtistenvereniging Eerstelijn Noord Kennemerland .

Wij zijn een organisatie voor en door diëtisten. Het bevorderen van een goede gezondheid en leefstijl van onze cliënten is voor ons het belangrijkste doel. Dit doen wij door het geven van voedings- en leefstijladviezen op maat.

Hierbij wordt de focus gelegd op de specifieke situatie of toestand van de klant waardoor de resultaten een (blijvend) en goed effect hebben. Wij werken hierin zoveel mogelijk samen met andere zorgaanbieders in de keten, zoals huisartsen en praktijkondersteuners.

Leden van DeDENK werken op persoonlijke en professionele wijze volgens geldende richtlijnen en protocollen die wetenschappelijk onderbouwd zijn.